Návštěvní řád

1. Vstup je povolen pouze osobám starším 15 let (případně podle akce) a zároveň od 24:00 neprodáváme vstupné do prostoru osobám mladším 18 let. Při vstupu od tebe můžeme žádat občanský průkaz pro kontrolu a v případě potřeby tě do prostoru nevpustit.

2. Zákaz kouření ve všech prostorách MOODu. Nevztahuje se na elektronické cigarety.

3. Vstup se zbraněmi je zakázán. Pokud u tebe najdeme zbraně, do prostoru tě nevpustíme.

4. Držení a prodej drog (omamných látek) jsou zakázány. Pokud u tebe najdeme drogy nebo omamné látky do prostoru tě nevpustíme. V případě zjištění prodeje drog přivoláme policii.

5. V prostoru je povolená pouze konzumace alkoholu a pití zakoupeného přímo v MOODu. Vstup s vlastním alkoholickým i nealkoholickým nápojem je zakázán.

6. Je zakázán vstup do prostoru s jídlem a pitím.

7. Je zakázáno vynášení inventáře a skla z prostoru.

8. Každý návštěvník prostoru je povinen zaplatit vstupné a být označen ID páskou po celou dobu konání akce.

9. Vstupem do prostoru souhlasíš s možným prohledáním od našeho security týmu. Vyhrazujeme si právo nevpustit do prostoru lidi pod zjevným vlivem alkoholu a nebo drog a zároveň tě také můžeme v případě podezření podrobit zkoušce alkoholtesterem nebo testem na přítomnost drog.

10. Kabáty, bundy, batohy nebo větší tašky si odlož do šatny. Nenechávej si ale v šatně žádné cennosti. Za případné ztráty nezodpovídáme.

11. Abychom ochránili svobodu našich hostů, je striktně zakázáno jakékoliv focení ke komerčním účelům bez předchozí dohody. Provozovatel prostoru si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií pořízené naším fotografem a videí v prostorách MOODu.

12. Nebudeme tolerovat agresivitu, násilí ani nesnášenlivost v jakékoliv podobě. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do prostoru osoby agresivní či nevhodně oblečené.

13. Pokud to uznáme za vhodné (například když v prostoru usneš), máme právo tě kdykoliv poslat domů. V případě nevhodného chování si provozovatel vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z prostoru bez nároku vrácení vstupného.

14. Nesnaž se dostat na pódium. Jedině že bychom tě k tomu vyzvali.

15. Vstupem do prostoru MOOD Hradec Králové se návštěvník zavazuje k dodržování návštěvního řádu.

Menu